Dochádzka

Tur-turnaj, MZ-majstrovský zápas, PZ-prípravný zápas, a-účasť na tréningu ,  - neúčasť na tréningu

 
 
 

jún

1.6 3.
mz
6. 9.
Sokol M. - a a a
Ollé R. a a - -
Ollé T. a a - a
Beňo M. a a a a
Toráč I. a a a a
Paldan S. - a a a
Vozárik Š. - a a a
Ladics T. a a a a
Velický S. a a a a
Zguriš F. - - a a
Hodúr T. - a a a
 

apríl - máj

4.4 6. 11. 13. 18. 20. 23.
MZ
25. 29.
mz
2.5 6.
mz
9. 11. 13.
mz
16. 18. 23. 25. 28.
mz
31
mz
Sokol M. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Ollé R. a a - a a a a a a a a a a a a a - - a a
Ollé T. a a - a a a a a a a a a a a a a - - a a
Beňo M. a a a a a a a a a - a a a a a a a a a a
Toráč I. a a a a a a a a a a a a - a - a a a a a
Paldan S. a a a a - - - - a a a - - - a - a a - a
Vozárik Š. a a a a a a a - a - a a a a - - a a a a
Ladics T. a a a a a a a - a a a - - a a a a a - a
Šándor J. - - - a a a a - - - - - - - - - - - - -
Velický S. a - a a a - a a a a a a a a a - - - - a
Zguriš F. a - a - a - - - a - - a a - - - - - - -
Hodúr T. a a a a a a a - a a a a a a a a - a a a

 

február

marec

1.2 3. 6.
PZ
8. 10. 13.
PZ
15. 17. 29. 2.3. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 31.
Sokol M. a a a a a - - a a a a a a - - a a
Ollé R. a a a - a a - a - a a a - - - a a
Ollé T. a a a - a a - a - a a a - - - a a
Beňo M. - a - a a a a a a a a - a a a - -
Toráč I. - - a a a a a a a a a a a a a a a
Paldan S. a a a a a - - - a a a a a a a a -
Vozárik Š. a a - a a - - - a a a a a a a a a
Ladics T. a a a a a a a a a a a a a a a a a
Šándor J. - - - a - a - a - - - a a a - - a
Velický S. - a a a a - a a a a a - a a a - a
Zguriš F. - a a - a - - a - a - a - - a - -
Hodúr T. - a a - - - - - a a a a - - - - a
Pytel L. a a a a a a a a a a a a - - a - a
 
 

december

január

7.
12
9. 13.
tur.
16. 21. 11.
1.
13. 18. 19.
pz
25. 27. 30.
tur.
 
Sokol M. a a a - - a a a a a a a  
Ollé R. a a a a a a - a a a - a  
Ollé T. a a a a a a - a a a - a  
Beňo M. - a a - a a a a a a - -  
Toráč I. a a a - a a a a a a a a  
Paldan S. - a - - a a - a a a a a  
Vozárik Š. a a a - a a a a a a a a  
Ladics T. a a a a a a a - - a a a  
Šándor J. a a - - a a - a a a a a  
Velický S. a a a - a a a a a - - -  
Zguriš F. a a a - a - a a a - a -  
Hodúr T. - - - a a a a - - a a a  
Pytel L. a a a - a - - a a a a a  
 
 

október

november

1. 4.
mz
5. 8.
mz
9.
mz
10.
tur
12. 18.
mz
22. 28. 2.
11
4. 9. 11. 18. 20.
pz
23. 26.
pz
30.
Sokol M. a a a a a a - - - a a a a a a a a a a
Ollé R. a a a a a a a a a a a a - - a a - - -
Ollé T. a a a a a a a a a a a a - - a a - - -
Beňo M. a a a a a a - - - a a a a a a a a a a
Toráč I. a a a a a a - a a a a - a a a a a a a
Paldan S. a a a a a - a a a a a a a a a a a a a
Vozárik Š. a a a a a a - - - - a - a a a a a a -
Ladics T. a a a a a a a a - - - a a a a a a a a
Šándor J. - - - - - - - a a a a a a a a a a a a
Velický S. - a a a a a a a - a a a a a - a a a a
Zguriš F. - a a a a - - a a a a a a - a - a a -
Polák M. a a a a a - a a - - - a - a a a - a -
Hodúr T. a a - - - - - a a a a a a a a a - a a
Pytel L. a - a - - - a - a a a a a a a a a a a
 
 

august

september

19.8.
 
25. 26. 27. 1.9.
tur.
3. 4.
MZ
7. 8. 10. 13.
MZ
14. 17. 18.
PZ
21. 22. 24. 28. 29. 30.
MZ
Sokol M. a a a a - a/- a/- a a a a a a a - a a a a a
Ollé R. a - - a - a a - a a a a a a a a a - a a
Ollé T. - - - - - - a/- - a a a a a a a a a - a a
Beňo M. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Toráč I. - a a - a - a - a - - a a a a a a a a a
Paldan S. - a a - a a a a a a - a a a a a a a a a
Vozárik Š. a - - - a a a a a a a a a a a a a a a a
Ladics T. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Šándor J. a - a - a a a - - a - a a a - - a a - a
Velický S. a - - - a a a a a a - - - a a a - a a a
Zguriš F. a - - a - a - - a a a a a - - a a - a a
Polák M. - - - a a - a/- a - - a a a a a a a a a a
Hodúr T. - - a a - a a a a a a - a a - a a - a a
Pytel L. - - - - - - - - - a - a a - a - - - a -

 

 

 

 

Nakoľko sme mali posledný tréning uvádzam % účasť jednotlivcov na tréningoch (nie sú tam zahrnuté PZ, majstráky a turnaje).

Celkovo bolo 80 tréningov od augusta 2014 až jún 2015.
 
Meno Počet tréningov % účasť na tréningu
Ladics Tomas 76  95   % 
Paldan Samuel 66  82,5 %
Vozárik Šimon 65  81,3 %
Sokol Marek 60  75    %
Velický Samuel 59 73,5 %
Ollé Tomáš 56 70    %
Toráč Ivan 55 68,8 %
Ollé Richard 54 67,5 %
Beňo Michal 52 65    %
Šándor Jozef 47 58,8 %
Pecha Šimon 46 57,5 %
Mikuš Andrej 42 52,5 %

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apríl - máj

4.4 6. 11. 13. 18. 20. 23.
MZ
25. 29.
mz
2.5 6.
mz
9. 11. 13.
mz
16. 18. 23. 25. 28.
mz
Sokol M. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Ollé R. a a - a a a a a a a a a a a a a - - a
Ollé T. a a - a a a a a a a a a a a a a - - a
Beňo M. a a a a a a a a a - a a a a a a a a a
Toráč I. a a a a a a a a a a a a - a - a a a a
Paldan S. a a a a - - - - a a a - - - a - a a -
Vozárik Š. a a a a a a a - a - a a a a - - a a a
Ladics T. a a a a a a a - a a a - - a a a a a -
Šándor J. - - - a a a a - - - - - - - - - - - -
Velický S. a - a a a - a a a a a a a a a - - - -
Zguriš F. a - a - a - - - a - - a a - - - - - -
Hodúr T. a a a a a a a - a a a a a a a a - a a