Informácie o nás

Táto stránka je venovaná a pripravená pre rodičov, aby

mohli spoľahlivo dozerať ako sa vyvíjame, ako

napredujeme vo svojom rozvíjaní futbalových

vedomostí, ale hlavne ako prežívame jednotlivé

situácie okolo futbalu.  Tu sa všetci dozvedia ako

trénujeme, ako hráme a prežívame jednotlivé zápasy.

 

 

Týchto desatoro je venovaných fanúšikom a rodičom naších malých futbalistov.

  • Fandite a povzbudzujte
  • Nenadávajte a nekričte na nás
  • Počas tréningu a zápasu nám neraďte, čo máme na ihrisku robiť, na to máme svojho trénera
  • Rešpektujte nášho súpera
  • Hlavným cieľom nie je výhra, ale radosť z hry
  • Zatlieskajte súperovi, ak zvíťazil
  • Nenadávajte rozhodcovi, je to tiež človek, ktorý môže urobiť chybu
  • Nechcite výhru za každú cenu
  • V živote ide o viac ako o futbal
  • Futbal je hra , nejde o život

Prosíme, dodržiavajte tieto pravidlá a pripravte

pre nás i pre Vás príjemnejšie a zábavnejšie

futbalové prostredie, kde bude hlavným cieľom

radosť z hry.