100-ročnica futbalu v Seredi

Sereď - Galanta 24.8.2014

Sereď - ČFK Nitra - 26.9.2014

Sereď - Hlohovec

Sereď - Skalica

Zápas medzi Sereď U10-U9

Levice - Sereď

Turnaj v Senci (Tomášov)