Mesačné poplatky rodičov  5,- €  á mesiac

    rok 2015/2016       aktualizované 31.5.2016

priezvisko

meno VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI.
Sokol Marek 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10
Ollé Richard 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 5 5 5 5  
Ollé Tomáš 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 5 5 5 5  
Ladics Tomas 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10  
Paldan Samuel 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5
Velický Samuel 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
Beňo Michal 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
Vozárik Šimon 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5
Zguriš Filip 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10  
Hodúr Timotej 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5